បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្ត ប៉ារ៉ាស៊ីត ផ្នែកជំងឺឆ្លង

Services / ផ្នែកសេវាកម្ម ផ្សេងៗ | Infections Diseases / ផ្នែក ជំងឺឆ្លង Posted on 2022-08-10 07:39:27


 បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្ត  ប៉ារ៉ាស៊ីត ផ្នែកជំងឺឆ្លង


មន្ទីពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិសែនសុខ បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្រ្ត ប៉ារ៉ាស៊ីត ផ្នែកជំងឺឆ្លង សូមស្វាគមន៏ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រីទាំងអស់ ដែលមានបញ្ហា សុខភាព ដែលមានបំណងពិគ្រោះ និងព្យាបាលជំងឺ ទូទៅ ឬជំងឺឆ្លង ជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីត សូមអញ្ចើញមក ទទួល
សេវារបស់ មន្ទីពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យ​ អន្តរជាតិសែនសុខ
ដែលមានសម្ថភាពធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក្នុងការព្យាបាលជូន🙏🙏🙏
📞សំរាប់ពត៌មានអំពីសេវារបស់មន្ទីរសាកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សែនសុខ ឬ សំរាប់ណាត់ជួបគ្រូពេទ្យ​ សូមអញ្ជេីញទាក់ទង៖
070​​​ 888 251/ 023 883 712/13​ អាគារលេខ​91-96 ផ្លូវ1986 ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សែនសុខ។


Recent Post